Det är fler och fler som lockas av tanken att starta en egen butik på Internet. Processen är längre än vid en första anblick, men det blir mindre bitar att hålla i ordning när en fysisk butik ej skall drivas runt. Dock är det mycket med logistiken och många delar att hålla isär för att hela processen skall flyta på.

Logistiken behöver fungera i varje led, när logistiken fungerar så ökar det möjligheten för att hela processen skall flyta på bättre. Det finns många olika sorters e-handelsbolag. Det finns de som tillverkar produkter själva och sedan säljer vidare, då finns produkterna på plats. För andra företag kan det handla om att köpa in från tillverkare, då kommer det i denna process att starta en viktig logistik. Först skall produkterna tillverkas för att sända till återförsäljaren, återförsäljaren skall sedan sända den vidare till kunden. Några använder sig i detta steg av ett förkortat led, att produkterna sänds direkt från tillverkaren till kunden utan mellanhänder. Detta är en smidigare process men det är inte alla som arbetar så och inte alla som har den möjligheten.

Logistik till kund

När produkten har kommit till återförsäljaren så är det detta led som skall skicka varorna vidare när de har sålts till kunderna. Hur denna transport sker kan vara olika beroende på produkt och var företagets lager är beläget. Det är viktigt att förmedla till kund innan köp vad denne kan förvänta sig kring leveransen, hur lång tid den kommer att ta och vart produkten kommer att levereras.

Många logistikföretag erbjuder olika lösningar som kan vara fördelaktiga för företag. Det är bra att finna ett gott samarbete med ett logistikföretag för att kunna ta hjälp av när det behövs. Ett stabilt samarbete kommer också att öka tryggheten gentemot kund som kan känna sig trygg med att den inhandlade varan når fram enligt överenskommet.